Chính phủ Mỹ khuyến khích mua tôm sản xuất tại Mỹ, có phải vì chúng an toàn?

Đó là một lý do, nhưng chính yếu giống như câu hỏi đầu tiên: khi bạn mua hàng hóa, vật phẩm được sản xuất tại Mỹ, bạn đang giúp kinh tế Mỹ. Ngư dân, người chế biến, bán lẻ có công ăn việc làm. Thu nhập từ nguồn tôm sẽ bơmc ho lực lượng tuần duyên kiểm soát biển, bảo vệ nguồn sinh vật biển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *