Nếu ở Mỹ về mà mang tôm về có… kỳ không?

Quà là một thứ thực tế và hữu dụng chứ không phải để “trang tír” cho Việt kiều. Nếu bạn mang một món ăn có ích cho sức khỏe và hợp với nhu cầu“ THỰC PHẨM SẠCH”. Các loại quà như dầu gió, chô-cô-late, bánh ngọt… bây giờ đã bán đầy tại các siêu thị Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *