Tại sao tôm từ Louisiana có vị hơi mặn?

Tôm biển nên “ngậm” muối. Đó là sự khác biệt với tôm nuôi hồ nhập từ Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *