Tôm ở đâu là ngon nhất và tốt nhất?

Tôm Louisiana. Ở Louisiana biển rất rộng, và mỗi vùng phẩm chất cũng khác nhau. Tôm Khô US là tôm đặt hàng ở vùng biển có tôm ngon nhất Hoa kỳ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *