Tôm khô LA (L)

$35.00 - loại lớn

Để nấu canh, dùng với mì gói hoặc chiên xào

SKU: TKLALG Category: