Tôm Khô LA (M)

$30.00 - loại vừa

Để muối củ kiệu, nấu bánh canh, bún mộc…

SKU: TKLAMD Category: